fbpx

софия 2020

 • Дати:
  понеделник 22ти юни до петък 26ти юни
  понеделник 29ти  юни до петък 3ти Юли

  Продължителност: 5 дни (без нощуване)

  Място: Панчарево, ул. “Сияние“ 1, 1137 София, (карта)

  Възраст: 7-16 
  Време: 09:00-17:00

  Възраст: 4-6 
  Време: 12:00-14:00

 • Концепцията на Софийските летни лагери е да предложи „Образование и ценности чрез спорт и развлечение“. Учи английски език и спортувай, потопен в напълно британско-английска среда, воден от опитни британски учители и треньори с български асистенти. Програмата цели да предостави активно учене, проведено изцяло на английски език, развиване на когнитивните умения, подсилване концентрацията и работата в екип на участниците. Ценности като честност, отборна игра, равноправие, дисциплина, приемане, толерантност, постоянство и уважение ще бъдат насърчавани. Децата, както момчета, така и момичета, ще имат уникалната възможност да се включат в истинска клубна обстановка, без да се налага да пътуват до Вликобритания.

  За заявка за участие моля попълнете формуляра по-долу: