Политики и кодекси за поведение

 • Отказ от отговорност

   • Информацията на тези уеб страници и всички медийни материали, публикувани от Британското училище по футбол (БУФ), са собственост на ръководния орган на БУФ – British Football School Limited – и не може да се копират или възпроизвеждат под никаква форма без писменото съгласие на собствениците. Нарушаването на това авторско право може да доведе до правни действия, предприети от Британското училище по футбол, срещу съответните нарушители на тези права и във връзка със законовите разпоредби по отношение на авторското право.
   • Материалите, които биват разглеждани посредством сайтове на трети страни, но които са достъпни чрез www.britishfootballschool.com, не са непременно под управлението на Британското училище по футбол. Британското училище по футбол не отговаря за загуби или щети, които биха могли да възникнат от използването на такива сайтове на трети лица или от договори, сключени в резултат от използването на такива сайтове на трети лица. Трябва да имате предвид, че използването на такива сайтове на трети лица е по Ваша преценка и в този случай се прилагат правилата и условията за ползване, приложими за съответните сайтове.

  Политика за възстановяване

   • Британското училище по футбол си запазва правото да отхвърля искове за възстановяване, освен в случаите, когато ръководството на Британското училище по футбол сметне, че са налице смекчаващи вината обстоятелства.

  Политика на поверителност

   • Цялата информация, предоставена на Британското училище по футбол — както онлайн (резервация и регистрация, запитвания и кореспонденция по електронна поща), така и в писмен вид (резервация, регистрация и клиентско споразумение) — и която е предоставена от нашите клиенти, включително, но не само, информация, предоставена от родителите /настойниците на децата, регистрирани в Британското училище по футбол, (както и информация, предоставена от нашите спонсори, доставчици, агенти и всички сътрудници на Британското училище по футбол) ще бъде използвана с най-строга степен на поверителност.

  Политика за използване на изображения

   • За целите на рекламата и маркетинга, Британското училище по футбол често произвежда печатни и онлайн материали, съдържащи изображения на записани в училището деца. Изображенията се използват само за промоционални цели, като правата на тези изображения принадлежат на Британското училище по футбол, и следователно възпроизвеждането на тези изображения от трети лица е забранено според Закона за авторското право и сродните му права. Сключвайки настоящото споразумение с Британското училище по футбол, клиентите разбират, че ние може да използваме изображения на регистрираните членове за нашите собствени промоционални цели.

  Политика за опазване на здравето

   • Британското училище по футбол изисква от всички клиенти да подпишат съгласие за отказ от отговорност за участието на детето им в нашите обучителни сесии.
   • Всички предварително съществуващи проблеми със здравето, които могат да повлияят на способността на детето да участва в тренировките, провеждани от Британското училище по футбол, трябва да бъдат докладвани на нас преди участието на детето в нашите тренировки. Освен това, ако детето е било болно или е заболяло, и здравословното му състояние е довело до или а) до отсъствие от училище и /или б) до посещение на лекар/болница за получаване на медицинска помощ, лечение или лекарства, то трябва тази информация да бъде докладвана на администрацията на Британското училище по футбол.

  Британското училище по футбол си запазва правото да не включва в детето в тренировъчния процес, ако се сметне, че то не е в състояние да участва.

   • Ако детето е болно или е заболяло, и здравословното му състояние се е подобрило, то трябва Британското училище по футбол да получи копие на медицинско свидетелство, което да удостовери годността на детето, за да може след това детето отново да може да се присъедини към тренировките.
   • Съветваме всички деца да имат валидна медицинска застраховка или да имат осигурен личен лекар, преди да вземат участие в какъвто и да е спорт.

  Политика за защита правата на детето

   • Британското училище по футбол признава, че всяко дете, което участва във футбола, трябва да прави това в една приятна и безопасна среда. Ето защо, Британското училище по футбол признава отговорността си да защити благополучието на всяко дете, което е поверено на грижите на Британското училище по футбол, и се ангажира да работи за осигуряване на безопасна среда за всички членове. Основните принципи са, че:
   • Благосъстоянието на детето ви е, и винаги трябва да бъде, най-важният фактор.
   • Всички деца имат право да бъдат защитени от злоупотреби, независимо от тяхната способност, етническа принадлежност, религия, език, физически/умствени способности, пол.
   • Ние играем роля в защитата на всички деца от физически, сексуални или емоционални вреди, както и защита срещу игнориране или тормоз. Всяка злоупотреба от какъвто и да е вид не е приемлива. Ако бъде осъществена злоупотреба, всички деца и клиенти трябва да знаят, че такива инциденти ще бъдат разглеждани в най-бърз порядък. Всички наши служители, които редовно се грижат, надзирават, обучават или еднолично  носят отговорност за децата и младежите, се изисква да имат чисто съдебно минало.

  Всички подозрения и обвинения в злоупотреби ще бъдат взети насериозно и на тях ще се реагира бързо.

   

  Политика на равенство

   • Британското училище по футбол се ангажира с насърчаването на равните възможности и затова не прави разграничения между децата въз основа на: способност, етническа принадлежност, религия, език, физически/умствени способности, пол.
 • Кодекс на поведение

  По-долу следва нашият кодекс на поведение.

  Кодекс на поведение на Британското училище по футбол по отношение на футболната игра

  Равенство. Футболът се противопоставя на дискриминацията във всякаква нейна форма и ще насърчи мерки, за да предотврати появата ѝ, независимо под каква форма е изразена.

  Честност. Футболът се ангажира да бъде проявявана справедливост по отношение на всички участници в играта.

  Почтеност и честна игра. Футболът се ангажира с принципа, че победата е неразривно свързана с честната игра.

  Участници. Футболът  признава чувството за собственост, което се усеща от тези, които участват във всички равнища на играта. Това включва тези, които играят, тези, които се обучават или помагат по някакъв начин, и тези, които съдийстват, както и администратори и поддръжници. Футбол се ангажира с подходяща консултация.

  Доверие и уважение.

  Футболът ще поддържа отношения на доверие и уважение между всички участници в играта, независимо дали те са физически лица, клубове или други организации.

  Насилие. Футболът отхвърля използването на насилие от всякакъв характер от страна на който и да е участник в процеса на играта.

  Младежи. Футболът признава степента на влиянието си върху младите хора и се ангажира да дава положителен пример.

   

  Кодекс на поведение на Британското училище по футбол по отношение на играчите

  Задължения по отношение на играта
  Играчът трябва:

  1. Да положи всички усилия, за да развие своите собствени спортни способности по отношение на умения, техника, тактика и издръжливост.
  2. Да положи всички усилия и да се опита да се представи възможно най-добре по време на игра, дори ако отборът му е вече постигнал желания резултат.
  1. Да гарантира, че използва подходящата спортна екипировка по време на игра.
  2. Да дава положителен пример на другите, особено на младите играчи и привърженици.
  3. Да избягва форми на протакане и измама, например загуба на време.

   

  1. Да се води винаги от интереса на училището и играта като цяло, включително когато публично изразява мнение относно играта и всеки отделен аспект от нея, включително и другите лица, участващи в играта.
  2. Да не използва неподходящ език.

   

  Задължения към собствения отбор
  Играчът трябва да осъзнава, че практикуването на колективен спорт изисква отдаденост  към отбора по най-различни начини, като например:

  1. Редовно да посещава тренировките и мачовете
  2. Своевременно да уведомява, в случай че по уважителни причини е възпрепятстван да присъства на тренировка или мач
  3. Да бъде внимателен по време на тренировка и мач
  4. Да не се поддава на никакво влияние, което може да постави под въпрос (или може да се сметне като поставяне под въпрос) ангажимента на играча за успешното представяне на отбора
  5. Да положи всички усилия, в съответствие с феърплея и с правилата на играта, за да помогне на отбора си да победи.

  Уважение към правилата на играта и правилата на съревнованието
  Играчът трябва:

  1. Да знае и спазва законите, правилата и духа на играта, както и правилата за съревнование.
  2. По еднакъв начин да приема успеха и провала, победата и поражението.
  3. Да устои на изкушението да приема забранени вещества или да използва забранени техники.

  Моля, щракнете на следната връзка, за да видите повече информация за правилата на играта:

  http://www.thefa.com/get-involved/referee/laws-of-the-game

   

  Уважение към противниците
  Играчът трябва:

  1. По всяко време да се отнася към противниците с дължимото уважение, независимо от резултата от играта. Това трябва да се постигне чрез активно подкрепяне и насърчаване на феърплея.
  2. Да защитава физическата годност на съперниците, да избягва насилието и твърдата игра, и да помогне на пострадали противници.

   

  Уважение към официалните лица на мача
  Играчът трябва:

   1. Да приема решението на официалните лица без да протестира.
   2. Да избягва думи или действия, които могат да подведат официалното лице.
   3. Да показва дължимата почит към официалните лица.

   

  Уважение към официалните лица в отбора
  Играчът трябва:

  1. Да спазва и зачита наставленията на своя треньор и на управленския персонал, при условие че те не противоречат на духа на този Кодекс.
  2. Да покаже уважение към официалните лица на противниковия отбор.

   

   

  Кодекс на поведение на Британското училище по футбол по отношение на треньорите

   

  1. Треньорите трябва да зачитат правата, достойнството и стойността на всеки човек и да се отнасят към всеки един по еднакъв начин в контекста на този спорт.
  2. Треньорите трябва да поставят благополучието и безопасността на всеки играч над всички други съображения, включително и над подобряването на представянето.
  3. Треньорите трябва да се придържат към всички насоки, определени от ръководните органи.
  4. Треньорите трябва да разработят подходящи работни отношения с всеки играч, основани на взаимно доверие и уважение.
  5. Треньорите не трябва да упражняват неправомерно влияние за получаване на лична изгода или награда.
  6. Треньорите трябва да насърчават и насочват играчите да поемат отговорност за тяхното собствено поведение и представяне.
  7. Треньорите трябва да гарантират, че дейностите, които те управляват или подкрепят, са подходящи за възрастта, зрелостта, опита и възможностите на играчите
  8. Треньорите трябва, в самото начало, да пояснят на играчите (а когато е уместно, и на родителите) точно какво се очаква от тях, а също така какво те, като играчи, имат право да очакват от техния треньор
  9. Треньорите трябва плътно да си сътрудничат с други специалисти (например други треньори, длъжностни лица, спортни учени, лекари, физиотерапевти) в най-добрия интерес на играча
  10. Треньорите трябва винаги изтъкват положителните аспекти на спорта (например феърплей) и никога да не одобряват нарушения на правилата на играта, поведение в противоречие с духа на правилата на играта или съответните правила и разпоредби, както и използването на забранени вещества или техники
  11. Треньорите никога не трябва да използват или да толерират неподходящ език, и трябва постоянно да показват високи стандарти на поведение и външен вид. Треньорите не трябва да пият алкохол или да пушат преди или по време на тренировка
  12. Треньорите трябва винаги да провеждат тренировката по най-високи стандарти и да дават най-доброто от себе си. Всички тренировки трябва да бъдат провеждани по възможно най-забавен, приятен и полезен начин
  13. Винаги да се стремят да се пристигат за тренировка 30 минути преди началото ѝ. При възможност, да подготвят провеждането на тренировката преди ангажирането на групата
  14. Треньорите трябва да се уверят, че цялото оборудване е чисто и в пълна изправност, включително набора за първа помощ
  15. Треньорите винаги трябва да правят въведение в началото на тренировката, да представят себе си и вида на тренировката. Трябва да задават въпроси за това, което играчите са се научили по време на тренировката. Трябва да се уверят, че групата си тръгва от тренировката по правилния начин и безопасно.

   

  Кодекс на поведение на Британското училище по футбол по отношение на официалните представители на отборите

  Задължения към играта
  Екип служители следва:

  1. Определете положителен пример за другите, особено на младите играчи и привърженици.
  2. насърчаване и развитие на собствения си отбор с оглед на интереса на играчите, поддръжници и репутацията на националната игра.
  3. Споделяне на знания и опит, когато е поканен да направи това, като се вземат предвид интересите на тялото, че е поискала това, а не лични интереси.
  4. Избягвайте всички форми на симулация и измама.
  5. Покажи ми уважение към Краен лица и други, участващи в играта.
  6. Да спазва законите на играта.
  7. Винаги има предвид най-добрия интерес на играта, включително, където публично изразяване на мнение на играта и всеки отделен аспект от него, включително и други, участващи в играта.
  8. Да не се използва или толерира неподходящ език.

  Задължения към отбора
  Екип служители следва:

  1. Направете всички усилия за разработване на спортни, технически и тактически нива на клуб / отбор, и да получат най-добри резултати от екипа, като се използват всички разрешени средства.
  2. Дайте приоритет на интересите на отбора пред личните интереси.
  3. Не се поддавайте на всички незаконни или спортсменски влияния, включително и забранени вещества и техники.
  4. Насърчаване на етични принципи.
  5. Покажи ми уважение към интересите на играчи, треньори и други длъжностни лица, в тяхната собствена клуб / екип и други.

  Почитане правилата на играта и правилата на съревнование
  Екип служители следва:

  1. Знае и спазва законите, правилата и духа на играта, както и правилата за конкуренция.
  2. Приемане на успеха и провала, победата и поражението, еднакво.
  3. Не се поддавайте на изкушението да се вземат или насърчават каквито и да било забранени вещества или използват забранени техники.
  4. остане извън терена и зад определената област.
  5. аплодират усилия и добра игра, както и успех

  Уважение към официалните лица
  Екип служители следва:

  1. Приемане на решенията на срещата официално лице без протест.
  2. Избягвайте думи или действия, които могат да въведат в заблуждение на срещата Официален.
  3. Покажи ми уважение към Краен Длъжностни лица.

   

   

  Кодекс на поведение на Британското училище по футбол по отношение на поддръжниците и родителите

  Родителите и поддръжници на футболисти имат отговорността да:

  1. Насърчаване на детето си и другите участници във футбола да се спазват правилата и, като цяло, се подчертае спортсменство напред за победа.
  2. Обяснете кодекс за поведение на играчите на децата си и да ги насърчи да го следват.
  3. Насърчаване на детето си да играе честно и по най-добрия му / способността й и, когато той / тя го направи, за да се осигури похвала и насърчение, независимо от резултатите от тези усилия.
  4. Насърчаване на детето си да спазва неговите / нейните съотборници, треньори, мениджър на отбора, съдии и противници.
  5. Насърчаване на детето си да се въздържат от опасна игра по време на игри и практики.
  6. аплодисменти за вашето дете е добре дошъл, но не ги критикува за да не направи грешка – грешки са част от обучението. Приветстваме самостоятелно и в екип усилия и добра игра, както и успех.
  7. Уважавайте терена и да се въздържат от викове от страничните линии или в близост до вратата.
  8. Покажи ми уважение към Краен Длъжностни лица и приемам решенията на срещата официално лице без протест.
  9. Въздържайте се от критики на треньори, съдии, или опоненти по време на игри и в присъствието на вашето дете или други деца. Конструктивна критика, когато се чувствате необходимост, трябва да бъдат насочени към вашия треньор в частния.
  10. Никога не се упражняват или толерира обидно поведение.
  11. Когато състояние, съдейства при задачи, както се изисква от треньори или ръководители (предоставящи половинки закуски време и т.н.).
  12. Осигуряване на участие в игри и практики и ако отсъствия са неизбежни, за да се получи подходящо предизвестие за треньори или мениджър.
  13. Пълна и актуализация (при необходимост) медицинска информация лист играч.